منابع آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳

.td-reg{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
}
.p-reg{
font-family:tahoma;
font-size:12px;
line-height:250%;
}
.table-reg{
width:700px;
}
.td-reg93{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
text-align:center;
}
.td-reg931{
border: 1px solid #C0C0C0;
height:35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
text-align:right;
}
.p-reg93{
font-family:tahoma;
font-size:12px;
line-height:250%;
}


منابع آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۳


رشته: مدرسی معارف اسلامی گرایش: مبانی نظری اسلام

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱ کلام اسلامی ۳ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی ـ تلخیص علی ربانی
گلپایگانی)
۲ تفسیر قرآن ۳ المیزان، (سید محمدحسین طباطبایی)، ج ۱ (تفسیر سوره حمد و
بقره تا آیه ۱۸۲)
۳ ادبیات فارسی ۲ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))
۴ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی
۵ فلسفه ۲ آموزش فلسفه ج۱و۲، (مصباح یزدی)
۶ منطق ۲ المنطق (مظفر)
۷ تاریخ اسلام ۲ ۱. سیره پیشوایان (مهدی پیشوایی)
۲. تاریخ سیاسی اسلام (رسول جعفریان)، ج ۱
۸ تاریخ معاصر ۱ تاریخ سیاسی معاصر ایران (جلال الدین مدنی)، ج ۱ و ۲


رشته: مدرسی معارف اسلامی گرایش: اخلاق اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی ـ تلخیص علی ربانی
گلپایگانی)
۲ تفسیر قرآن ۳ ۱.المیزان، (سید محمدحسین طباطبایی)، ج۱۵ ص۵ تا ۷۶ (سوره
مومنون) و ج۱۶ ص ۲۰۹ تا ۲۴۱ (سوره لقمان)
۲.مبادی اخلاق در قرآن (جوادی آملی)
۳ ادبیات فارسی ۲ ۱.بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))
۲.فارسی عمومی (فتوحی و حبیب الله عباسی)
۴ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی
۵ فلسفه ۲ آموزش فلسفه ج ۱و۲، (مصباح یزدی)
۶ اصول فقه ۲ اصول فقه (مظفر)، ج ۱ و ۲
۷ اخلاق و تربیت اسلامی ۴ ۱.الحقائق (ملا محسن فیض کاشانی)
۲.فلسفه تربیت اسلامی (ماجد عرسان)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۸ اطلاعات عمومی ۱ در جستجوی عرفان اسلامی (مصباح یزدی)


رشته: مدرسی معارف اسلامی گرایش: تاریخ و تمدن اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی ـ تلخیص علی ربانی
گلپایگانی)
۲ تفسیر قرآن ۳ المیزان، (سید محمدحسین طباطبایی)، ج ۱ (تفسیر سوره حمد و
بقره تا آیه ۱۸۲)
۳ ادبیات فارسی ۲ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))
۴ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی
۵ منطق ۲ المنطق (مظفر)
۶ تاریخ اسلام ۲ ۱.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (رسول جعفریان)
۲.تاریخ تشیع (دکتر خضری)؛ دفتر نشر معارف۳. تاریخ یعقوبی
۷ تاریخ و تمدن اسلامی ۴ ۱.پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی (علی اکبر ولایتی) ج ۱ و ۲؛
۲. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (فاطمه جان احمدی)؛
۳.تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،(محمد رضا کاشفی)
۸ تاریخ عمومی جهان ۲ تاریخ جهان نو، جلد ۲ (پالمر)، ترجمه ابوالقاسم طاهری،
انتشارات امیرکبیر


رشته: مدرسی معارف اسلامی گرایش: انقلاب اسلامی

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی ـ تلخیص علی ربانی
گلپایگانی)
۲ تفسیر قرآن ۳ المیزان، (سید محمدحسین طباطبایی)، ج ۱ (تفسیر سوره حمد و
بقره تا آیه ۱۸۲)
۳ ادبیات فارسی ۲ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
۴ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی
۵ تاریخ معاصر ۴ ۱. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (سید علیرضا ازغندی)،
انتشارات سمت
۲. تاریخ تحولات سیاسی ایران (موسی نجفی)، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
۳. حدیث پیمانه (حمید پارسانیا)، دفتر نشر معارف
۶ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران ۴ ۱. پیرامون انقلاب اسلامی (مرتضی مطهری)،انتشارات صدرا
۲. نهضت های صد ساله اخیر (مرتضی مطهری)،انتشارات صدرا
۳. انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها (منوچهر محمدی)،دفتر نشر معارف
۷ اندیشه های سیاسی غرب ۲ ۱. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت (جوادی آملی)
۲. تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، دو جلد (عبدالرحمن عالم)
۸ جامعه شناسی سیاسی ۲ ۱. جامعه و سیاست (مایکل راش، ترجمه منوچهر صبوری)
۲. تغییر اجتماعی و توسعه (آلوین سو، ترجمه محمود حبیبی مظاهری)


رشته: مدرسی معارف اسلامی گرایش: آشنایی با منابع اسلامی
(قرآن و متون اسلامی)

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱ کلام اسلامی ۲ محاضرات فی الالهیات (جعفر سبحانی ـ تلخیص علی ربانی
گلپایگانی)
۲ تفسیر قرآن ۴ المیزان (سید محمدحسین طباطبایی) ج ۱ (تفسیر سوره حمد و
بقره تا آیه ۱۸۲)
۳ ادبیات فارسی ۲ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))
۴ زبان انگلیسی ۲ در حد کارشناسی
۵ فلسفه ۲ بدایه الحکمه (سید محمد حسین طباطبایی)
۶ تفسیر نهج البلاغه ۳ ۱. شرح نهج البلاغه (مکارم شیرازی و همکاران) ج ۱
۲. شرح نهج البلاغه (ابن ابی حدید)‌، از ابتدا تا خطبه ۲۰
۷ علوم قرآن ۲ ۱. تلخیص التمهید (محمدهادی معرفت)
۲. علوم قرآن (سید محمد باقر حکیم)
۸ ادبیات عرب ۲ ۱. مبادی العربیه (رشید شرتوتی)، ج ۴
۲. جواهر البلاغه (احمد الهاشمی)


رشته: توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش: مدیریت فرهنگی

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱. مبانی اعتقادی و اسلام‌شناسی ۲ مجموعه آثار استاد شهید مطهری (دوره ۲۸ جلدی، جلد ۱، ۲، ۳،
انتشارات صدرا)
۲. فقه و اصول ۲ ۱. شرح لمعه شهید ثانی؛ کتاب الصلاه، کتاب النکاح۲. اصول فقه
(مظفر) ج ۱ و ۲
۳. مبانی انقلاب اسلامی ۳ دغدغه‌های فرهنگی (بیانات مقام معظم رهبری)
۴. زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی
۵. تاریخ و تمدن اسلامی ۲ پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی (علی اکبر ولایتی)، نشر معارف
مجموعه ۴ جلدی ج۱ و۲
۶. اصول و مبانی مدیریت ۴ مبانی سازمان و مدیریت (علی رضاییان)
۷. اصول و مبانی حکومت اسلامی ۲ ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت (جوادی آملی)
۸. ادبیات فارسی ۱ بر بال قلم سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


رشته: توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش: تبلیغ دین

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱. مبانی اعتقادی و اسلام‌شناسی ۲ مجموعه آثار استاد شهید مطهری (دوره ۲۸ جلدی، جلد ۱، ۲، ۳،
انتشارات صدرا)
۲. فقه و اصول ۲ ۱. شرح لمعه شهید ثانی؛ کتاب الصلاه، کتاب النکاح۲. اصول
فقه (مظفر) ج ۱ و ۲
۳. مبانی انقلاب اسلامی ۲ دغدغه‌های فرهنگی (بیانات مقام معظم رهبری)
۴. زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی
۵. تفسیر قرآن ۲ المیزان، (سید محمدحسین طباطبایی)، ج ۱ (تفسیر سوره حمد و
بقره تا آیه ۱۸۲)
۶. روانشناسی ۴ ۱. روانشناسی عمومی، وین ویتن، ترجمه یحیی سیدمحمدی
۲. زمینه روانشناسی هیلگارد (هر دو جلد)؛ ترجمه : محمد نقی براهنی و …
۳. نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبدالله شفیع آبادی
۷. تاریخ اسلام ۲ ۱. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان
۲. تاریخ تشیع ،احمدرضا خضری، دفتر نشر معارف
۸. ادبیات فارسی ۱ بر بال قلم، سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


رشته: توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش: مشاوره

ردیف ماده امتحانی ضریب منابع
۱. مبانی اعتقادی و اسلام‌شناسی ۲ مجموعه آثار استاد شهید مطهری (دوره ۲۸ جلدی، جلد ۱، ۲، ۳،
انتشارات صدرا)
۲. فقه و اصول ۲ ۱. شرح لمعه شهید ثانی؛ کتاب الصلاه، کتاب النکاح
۲. اصول فقه (مظفر) ج ۱ و ۲
۳. مبانی انقلاب اسلامی ۲ دغدغه‌های فرهنگی (بیانات مقام معظم رهبری)
۴. زبان انگلیسی ۱ در حد کارشناسی
۵. انسان شناسی اسلامی ۲ ۱. تفسیر انسان به انسان، تفسیر موضوعی (جوادی آملی)
۲. انسان در قرآن شهید مطهری
۶. روانشناسی ۳ ۱. روانشناسی عمومی (وین ویتن)، ترجمه یحیی سیدمحمدی
۲. زمینه روان شناسی هیلگارد (هر دو جلد)؛ ترجمه : محمد نقی براهنی و …
۳. نظریه های مشاوره و روان درمانی (عبدالله شفیع آبادی)
۷. مشاوره ۴ ۱. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌‌ای (عبدالله شفیع‌آبادی)،
انتشارات رشد
۲. مبانی مشاوره و راهنمایی (رابرت گیبسن و ماریان میشل)، مترجمان باقر ثنائی و
…، انتشارات بعثت
۳. مشاوره خانواده (مصطفی تبریزی)
۸. ادبیات فارسی ۱ بر بال قلم (سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا))

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *