اصلاح آیین نامه برگزاری آزمون جامع

td{
border: 1px solid #C0C0C0;
height: 35px;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
}

با توجه به لزوم اجرای بخشنامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ
۱۷/۹/۱۳۸۹ وزارت علوم در خصوص آزمون جامع دکتری، تغییرات بوجود آمده در
آزمون جامع ۲و ۳ اسفند ۹۲ در دو محور منابع و حداقل معدل قبولی ، به
شرح ذیل اعلام می گردد:
۱.. میانگین نمرات دانشجو در آزمون جامع نباید کمتر از ۱۶ باشد و
دانشجویی که میانگین نمرات آزمون جامع وی کمتر از ۱۶ باشد مردود گردیده
و تنها یک بار دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت نماید. بدیهی است
چنانچه بار دوم معدل دانشجو کمتر از ۱۶ باشد از ادامه تحصیل محروم می
گردد. تأکید می گردد ملاک قبولی معدل کل در آزمون جامع است نه نمرۀ هر
ماده درسی.
۲. منابع آزمون صرفا از دروس تخصصی می باشد لذا دروس اصلی از مواد
آزمون حذف می گردد
منابع آزمون جامع ۲ و ۳ اسفند۹۲ ویژه مقطع دکتری دوره چهارم:

اخلاق اسلامی

ردیف نام درس نام استاد منبع زمان برگزاری
۱. فلسفه اخلاق در اسلام دکتر دیلمی جزوات استاد(مقاله معرفت شناسی حقوقی از دیدگاه
دانشمندان مسلمان)

جمعه ۲/۱۲/۹۲
ساعت ۱۰-۸

۲. فلسفه اخلاق در غرب دکتر شمالی جزوه استاد و مقاله مجله پژوهش های فلسفی کلامی علم
اخلاق و فلسفه اخلاق- پایه های اخلاق سرشت، نیاز و افعال اختیاری

جمعه ۲/۱۲/۹۲
ساعت ۱۲-۱۰

۳. اخلاق عقلی و فلسفی دکتر شمالی جزوه استاد (نسبیت گرایی اخلاقی)

شنبه ۳/۱۲/۹۲
ساعت ۱۰-۸

۴. عرفان عملی ۲ دکتر شریفی جزوات استاد(چگونگی سلوک عرفانی)منازل و منازعات سلوکی- مقامان سلوکی از دیدگاه خواجه
انصاری

شنبه ۳/۱۲/۹۲
ساعت ۱۲-۱۰

انقلاب اسلامی

ردیف نام درس نام استاد منبع زمان برگزاری
۱. جامعه شناسی سیاسی دکتر نوروزی ۱. کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی از دکتر بشریه۲. توسعه و تضاد از دکتر رفیع پور۳. کتاب منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در ج.ا.ا از امیر عظیمی جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸
۲. تحلیل و تحولات بعد از انقلاب اسلامی دکتر توکلی ۱. کتاب نتایج انقلاب ایران از نیکی آرکدی۲. کتاب تحلیل تحولات انقلاب ایران از یحیی فوزی۳. کتاب بحران جانشینی از انوشیروان احتشامی جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰
۳. مسایل ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی دکتر عیوضی ۱. کتاب انقلاب اسلامی ایران زمینه ها و ریشه های آن از دکتر عیوضی۲. کتاب آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران از دکتر عیوضی جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۶-۱۴
۴. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دکتر لک زایی ۱. کتاب چهل حدیث حضرت امام (ره)۲. کتاب البیع حضرت امام (ره) مبحث ولایت فقیه۳. شرح حدیث جنود عقل و جهل از حضرت امام (ره) شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸


تاریخ و تمدن اسلامی

ردیف نام درس نام استاد منبع زمان برگزاری
۱. دوره امویان و عباسیان دکتر خضری جزوه کلاسی و تاریخ خلافت عباسیان دکتر خضری جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸
۲. شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی دکتر جان احمدی علم در گستره تمدن اسلامی (بخشی از کتاب- سه فصل) دکتر
آیینه وند
جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰
۳. تاریخ صدر اسلام دکتر جان احمدی سیره رسول خدا- رسول جعفریان جلد۱ جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۶-۱۴
۴. تاریخ جنبش ها و دولت های شیعی دکتر بارانی ۱.جزوه استاد در کلاس
۲.تحقیقاتی که دانشجویان انجام داده اند
۳.کتاب ماهیت فکری و سیاسی جنبش حسنیان- دکتر الهی زاده
شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸

قرآن و متون اسلامی

ردیف نام درس نام استاد منبع زمان برگزاری
۱. مباحث جدید دانش تفسیر دکتر رضایی اصفهانی منطق تفسیر جلد۴(همان جزوه استاد و درسنامه استاد) جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸
۲. فقه الحدیث با تاکید بر فهم نهج البلاغه دکتر مجد فقیهی جزوه درسی استاد(درسنامه) جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰
۳. قرآن و مستشرقین دکتر زمانی اسلام شناسی و شرق شناسی غربیان شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸
۴. نقد مکاتب و مذاهب تفسیری دکتر نجارزادگان کتاب استاد(نقد مکاتب و مذاهب تفسیری) شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰

مبانی نظری اسلام

ردیف نام درس نام استاد منبع زمان برگزاری
۱. حکمت متعالیه دکتر کیاشمشکی جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم(مقاله اول، سوم و
چهارم)
جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰
۲. فلسفه دین دکتر حسینی قلعه بهمن جزوه درس(فلسفه دین، تعریف دین، تجربه دینی و عقل و
ایمان)
جمعه ۲/۱۲/۹۲ساعت ۱۶-۱۴
۳. معارف نظری قرآن ۲ دکتر نجارزادگان جلد دوم آیات ولایت از دیدگاه فریقین(آیات ولایت،
بررسی آیات تبلیغ، آیات اکمال و اولی الامر)
شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۰-۸
۴. فلسفه غرب دکتر خسروپناه جزوه درس استاد(نقد و بررسی فلسفه غرب مباحث
اگزیستانسیالیسم، مباحث پوزیتیویسم و پدیدارشناسی)
شنبه ۳/۱۲/۹۲ساعت ۱۲-۱۰

لازم به ذکر است این آیین نامه از زمان اعلام در سایت
دانشگاه لازم الاجرا است و هیچ عذری در خصوص عدم اطلاع از آیین نامه جدید قابل
پذیرش نیست.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *