راهنمای شرکت در آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی


راهنمای شرکت در آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی در پنج
گرایش «ویژه طلاب»
دانشگاه معارف اسلامی قم – جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۱


• زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:
چهارشنبه
۲۲/۶/۱۳۹۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ و
پنج شنبه ۲۳/۶/۹۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در محل دانشگاه
معارف اسلامی (قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۴).
• ساعت اجرای آزمون: امتحان رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۴/۶/۱۳۹۱ آغاز می شود.
درهای ورود به جلسه آزمون، ساعت ۳۰/۸ صبح بسته خواهد شد، لذا داوطلبان گرامی باید
یک ساعت قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حضور داشته باشند.
• محل اجرای آزمون: قم – بلوارامین- میدان ارتش- به سمت کمربندی اراک- بعد
از شهرک قدس- دانشگاه قم.
الف) پاسخنامه و نکات مهمی درباره
آن
در جلسه آزمون به هر یک از داوطلبان یک پاسخنامه ارائه
می شود، در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلب در آزمون اختصاصی دانشگاه معارف
اسلامی درج شده است. نمونه قسمتی از پاسخنامه در این صفحه چاپ شده است که باید پس
از ملاحظه آن به نکات زیر توجه کرد.
۱. در مستطیل بالای پاسخنامه نباید چیزی نوشت یا علامتی
گذاشت و به غیر از محل های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در
سایر محل ها خودداری شود، در غیر این صورت فرد به عنوان
متخلف معرفی و برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.
۲. داوطلب به محض دریافت پاسخنامه لازم است نام خانوادگی و
نام خود را با نام خانوادگی و نام  مندرج در پاسخنامه
و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره مندرج در روی کارت ورودی خود
مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، بیدرنگ
موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را پیگیری
کند تا اختلاف برطرف شود.
ب) طرز پاسخ دادن به سؤالات
۱. داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در
پاسخنامه برای هر سؤال در نظر می گیرد بوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه
مداد کپی و …) پر کند. برای اطلاع از طرز پر کردن محل مخصوص هر جواب به نمونه
پاسخنامه ذیل که در آن به سؤال های شماره های ۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتیب پاسخ های فرضی
۴، ۲، ۳ و ۱ داده شده است توجه شود.
۲. چون پاسخنامه به وسیله ماشین علامت خوان تصحیح می شود از
کثیف کردن، تا کردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.
۳. جواب ها با ید فقط در پاسخنامه
با پر کردن محل مخصوص آنها به وسیله مداد مشکی نرم پررنگ مشخص شود. پاسخ هایی که به
هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً به جای پر کردن محل مخصوص علامت ( (ضربدر) گذاشته و
یا به طور یکنواخت پررنگ نشود) و یا در دفترچه آزمون
علامتگذاری یا نوشته شود قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نمی باشد.
۴. در تست های چهارجوابی برای هر
پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا
تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد. بنابراین به داوطلبان توصیه می شود اگر پاسخ
صحیح سؤالی را اصلاً نمی دانند به آن سؤال پاسخ ندهند زیرا
به سؤال های بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمی گیرد و اگر به سؤالی بیش از یک
پاسخ داده شود همه پاسخ ها، غلط محسوب خواهد شد و به آن
سؤال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

تذکر خیلی مهم: داوطلبان گرامی، لازم است
مستطیل های مربوط به گزینه انتخابی خود را در پاسخنامه با
مداد سیاه نرم پررنگ به طور کامل مشکل (سیاه) کنند. بدیهی
است در صورتی که قسمتی از مستطیل مورد نظر به طور کامل سیاه
(مشکی) نشده باشد، در این مورد مسؤلیت به عهده داوطلب خواهد بود. نحوه علامتگذرای
به صورت صحیح در نمونه بالا مشخص شده است.
ج) دفترچه های آزمون، تعداد
سؤالات و مدت پاسخگویی به آنها

در جلسه آزمون به داوطلبان هر یک از گرایش های رشته مدرسی
معارف اسلامی یک دفترچه سؤال به شرح جدول ذیل داده می شود که داوطلبان لازم است به
سؤالات گرایش رشته امتحانی انتخابی در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ گویند.
 

مدت
پاسخگویی
تعداد
دفترچه
دروس
امتحانی و تعداد سؤال
نام رشته
امتحانی
۱۰۵ دقیقه یک دفترچه زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از
سؤال شماره ۱ الی ۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)،
کلام اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)، فلسفه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۷۶ الی۹۰)، منطق ۱۵
سؤال (از سؤال شماره ۹۱ الی ۱۰۵)، تاریخ اسلام ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۱۰۶
الی ۱۲۰) و تاریخ معاصر ایران ۱۵ سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱ الی ۱۳۵)
 مبانی
نظری اسلام
۱۰۵ دقیقه یک دفترچه زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از
سؤال شماره ۱ الی ۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)،
کلام اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)، فلسفه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۷۶ الی۹۰)، تفسیر نهج
البلاغه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۹۱ الی ۱۰۵)، علوم قرآن ۱۵ سؤال (از سؤال
شماره ۱۰۶ الی ۱۲۰) و ادبیات عرب ۱۵ سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱ الی ۱۳۵) یک
دفترچه ۱۰۵ دقیقه اخلاق اسلامی زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از سؤال شماره ۱ الی
۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)، کلام اسلامی ۱۵ سؤال
(از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)،
فلسفه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۷۶ الی۹۰)، اصول فقه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره
۹۱ الی ۱۰۵)، اخلاق و تربیت اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۱۰۶ الی ۱۲۰) و
اطلاعات عمومی ۱۵ سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱ الی ۱۳۵)
آشنایی با
منابع اسلامی
۱۰۵ دقیقه یک دفترچه  زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از
سؤال شماره ۱ الی ۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)،
کلام اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)، فلسفه ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۷۶ الی۹۰)، اصول فقه
۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۹۱ الی ۱۰۵)، اخلاق و تربیت اسلامی ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۱۰۶ الی ۱۲۰) و اطلاعات عمومی ۱۵ سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱ الی
۱۳۵)
اخلاق
اسلامی
۱۰۵ دقیقه یک دفترچه زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از
سؤال شماره ۱ الی ۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)،
کلام اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)، تاریخ و تمدن اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۷۶
الی۹۰)، منطق ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۹۱ الی ۱۰۵)، تاریخ اسلام ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۱۰۶ الی ۱۲۰) و تاریخ عمومی جهان ۱۵ سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱
الی ۱۳۵)
تاریخ و
تمدن اسلامی
۱۰۵ دقیقه یک دفترچه زبان انگلیسی ۳۰ سؤال (از
سؤال شماره ۱ الی ۳۰)، ادبیات فارسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۳۱ الی ۴۵)،
کلام اسلامی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۴۶ الی ۶۰)، تفسیر قرآن ۱۵ سؤال (از
سؤال شماره ۶۱ الی ۷۵)، تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۵ سؤال (از سؤال شماره
۷۶ الی۹۰)، اندیشه سیاسی غرب ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۹۱ الی ۱۰۵)، جامعه
شناسی سیاسی ۱۵ سؤال (از سؤال شماره ۱۰۶ الی ۱۲۰) و تاریخ معاصر ایران ۱۵
سؤال ( از سؤال شماره ۱۲۱ الی ۱۳۵)
انقلاب
اسلامی


د) ساعت اجرای آزمون:
امتحان رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۴/۶/۱۳۹۱ آغاز می شود. درهای ورود به جلسه آزمون،
ساعت ۳۰/۸ صبح بسته خواهد شد، لذا داوطلبان گرامی باید یک ساعت قبل از بسته شدن
درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حضور داشته باشند.
هـ) محل اجرای آزمون:
قم ـ بلوارامین ـ میدان ارتش ـ به
سمت کمربندی اراک ـ بعد از شهرک قدس
ـ دانشگاه قم.
و) تذکرات مهم:
۱. داوطلبان باید علاوه بر کارت ورودی، شناسنامه
عکس دار یا کارت ملی، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن،
مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
۲. از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب،
جزوه، تلفن همراه، پیجر و… به جلسه آزمون جداً خودداری شود.
تبصره
۱:
رد و بدل نمودن
هر نوع وسیله از قبیل (خودکار، خودنویس، روان نویس، مداد، مداد پاک کن و…) در
جلسه آزمون در حکم تقلب بوده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

تبصره ۲:
خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب
می شود و با داوطلبانی که اقدام به این تخلف نمایند، طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *