اسامی قبول شدگان مرحله اول آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی (برگزار شده در اسفندماه ۱۳۹۰)

**** اطلاعیه‌ بعدی در خصوص انجام
سایر مراحل به زودی از طریق همین سایت منتشر خواهد شد ****

اسامی قبول شدگان مرحله اول گرایش مبانی نظری اسلام- به
ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام
خانوادگی

نام

نام پدر

شماره
شناسنامه

۱ اخباری
محسن
حسین
۱۲۲۱
۲ اختیاری
علیرضا
محمد عیسی ۴۰۳۹
۳ اصغری
محمد جواد لطف الله ۱۶۸۱
۴ حسینی
سید مجید سید علی
اصغر
۵۸
۵ حسینیان
حامد
روح الله ۲۴۸۲
۶ حقگو
محمد میثم حسین
۳۵۱۵
۷ رجبی
آرش
عیوض علی ۲۴۹۸۸
۸ رسولی
محمود
حسینعلی
۱۴۹۰۰
۹ ستوده
حمید
علی اصغر ۳
۱۰ قاسمی
حسین
محمد مهدی ۱۷۶۸
۱۱ موسوی
اصل
سید علی
سید محسن ۸۱
۱۲ میرزائی
سجاد
امام قلی ۳۸۲


اسامی قبول شدگان مرحله اول گرایش اخلاق اسلامی- به ترتیب
حروف الفبا

ردیف

نام
خانوادگی

نام

نام پدر

شماره
شناسنامه

۱ باقری
قمی
ذبیح الله فتح الله ۱۲۷۸۷
۲ بوسلیکی
حسن
یحیی
۲۵۸۵
۳ رزاقی
صادق
محمد مهدی ۱۰۵۸
۴ رفیع پور محمد مهدی اصغر
۱۰۵۸
۵ سلیمانی
دیزیچه
مرتضی
قربانعلی
۴۳۷۴۰
۶ سهرابیان
پاریزی
محمد
مصطفی
۳۵۲۷
۷ فصیحی
رامندی
مهدی
علی اکبر ۷۲۶۳
۸ کریمی
محمد رضا غلامرضا
۱۲۸۹۷
۹ محمدیان
قربانعلی
علی
۱۲۹۴
۱۰ موسوی
زاده
سید روح
الله
سید خلیل ۲۷۳۷
۱۱ موسویان
سید محمد سید علی ۸۹۵۴
۱۲ هدایتی
علی
مصطفی
۱۰۱۵۸۵


اسامی قبول شدگان مرحله اول گرایش تاریخ و تمدن اسلامی-
به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام
خانوادگی

نام

نام پدر

شماره
شناسنامه

۱ احمدی
کچایی
مجید
حاجی
۱۴۳۴
۲ احمدیان
دلاویز
حسن
علی
۱۴۴۰۸
۳ اکبری
پورکانی
اصغر
محمد
۵۹۸
۴ برادران
افتخاری
علیرضا
محمد علی ۱۸۲۰
۵
پرهیزگاری
سید روح
الله
سید حسین ۱۱۰۳۴۸
۶ رحمتی
حسین
مرادبگ
۴۵۱۰
۷ رحیمی
محمد علی علی رضا ۱۲۶۰
۸ شریفی
منانی
رضا
حسین
۱۰۰
۹ محمدیان
خراسانی
حامد
احمد
۴۶۸۹
۱۰ موسوی خو
سید محمد خیرالله
۹۹۶
۱۱ نورمحمدی مهدی
غلامرضا
۵۱۰
۱۲ یزدانی
احمد آبادی
علی
ماشاءالله ۳۷۸۹


اسامی قبول شدگان مرحله اول گرایش انقلاب
اسلامی- به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام
خانوادگی

نام

نام پدر

شماره
شناسنامه

۱ براهیمی
ورکیانی
محمود
محمد
۱۰۳۶
۲ ایزدی
اودلو
عظیم
عزیز
۱۰۳
۳ حسینی
وردنجانی
سید حمید سید تقی ۱۷۹۸
۴ حسینیان
سید حسین سید
غلامرضا
۱۲۰۷
۵ خسروی
احمد علی عبدالله
۲۹۲۶
۶ ده باشی مجتبی
حسن
۱
۷ رمضان
پور
حسین
یدالله
۱۶۰
۸ قائمی
درویسیستانی
محمد علی محمد صادق ۶۵۳۴۶
۹ مجتبی
زاده
علی
شعبانعلی
۹۸۴
۱۰ میرخلیلی
سید جواد سید محمد
علی
۱۴۲۳
۱۱ نقدی
عشرت آباد
حسین
غلام حسین ۴۹۷۲۴
۱۲ یاری
خانی
موسی
محمد
۹۳۵


اسامی قبول شدگان مرحله اول گرایش قرآن و متون اسلامی- به
ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام
خانوادگی

نام

نام پدر

شماره
شناسنامه

۱ اسحاقیان
درچه
جواد
رحمت الله ۱۰۶
۲ داورپناه
محمد مهدی حسین
۵
۳ رستمی
فروشانی
احترام
حسنعلی
۲۱۴۰
۴ صحرایی
شهرام
جمشید
۲۸۳
۵
قهرمانیان
مریم
غلامحسین
۵۸۷
۶ کدکنی
هاشم
ابوالقاسم
۴۵
۷ محمودی
صاحبی
مصطفی
رمضانعلی
۲۴۴۸
۸ معرفت
حامد
محمد هادی ۵۲۴۹
۹ نادری
قهفرخی
حمید
یدالله
۴۲۴
۱۰ نجف دخت عبدالکریم
محمد باقر
۳۱۰۳
۱۱ نصیری خلیلی علیرضا موسی ۱۸
۱۲ هاشمی
علی آبادی
سید احمد سید محمد ۴۴۰

**** اطلاعیه‌ بعدی در خصوص
انجام سایر مراحل به زودی از طریق همین سایت منتشر خواهد شد ****

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *