اعلام زمان مصاحبه آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی (برگزار شده در دی‌ماه ۱۳۸۸)

به
اطلاع کلیه قبول شدگان مرحله اول آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی
(برگزار شده در دی‌ماه ۱۳۸۸)
می‌رساند زمان مصاحبه شفاهی طبق تاریخ و
ساعت‌های اعلام شده در ذیل برگزار خواهد شد.
در ضمن زمان اعلام شده، ساعت شروع مصاحبه می‌باشد، لذا لازم است حتماً داوطلبان
نیم‌ساعت قبل از شروع مصاحبه در محل مصاحبه حضور
داشته باشند.
نكات مهم :
۱ـ کليه داوطلبان مي بايست يك رزومه (خلاصه
سوابق) علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و اجرايي از كليه فعاليتهاي خود براي روز مصاحبه
آماده نموده (حداكثر در ۳ صفحه A4 ) و به همراه كتاب و مقالات چاپ شده ( درصورت
داشتن موارد) همراه خود بياورند.
۲ـ كليه داوطلبان مي بايست يك نسخه از پايان
نامه كارشناسي ارشد و يا سطح ۳ را براي روز مصاحبه همراه خود بياورند.
۳ـ جهت تأیید نهایی زمان مصاحبه روز یک شنبه ۶/۴ /۸۹
از ساعت ۹-۱۲با شماره ۲۹۰۴۴۸۱-۰۲۵۱ (دل افروز) تماس حاصل نمایید.

 

نام خانوادگی	نام		نام پدر		روز		تاریخ مصاحبه	زمان مصاحبه	زمان مصاحبه		گرایش
بهروز		احمد		علی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۸ صبح		هشت صبح			اخلاق اسلامی
معظمی نژاد	مهدی		احمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۸ صبح		هشت و نیم صبح		اخلاق اسلامی
مکاری امیری	مرضیه		محمود		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۹ صبح		نه صبح			اخلاق اسلامی
مطهری پور		مرتضی		علی اصغر		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۹ صبح		نه و نیم صبح		اخلاق اسلامی
کهریزی		مهوش		ناصر		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۰ صبح		ده و ربع صبح		اخلاق اسلامی
پرهیزکار		هادیه		محمد علی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۰ صبح		ده و چهل و پنج دقیقه صبح	اخلاق اسلامی
اسلامی		محمد		اسماعیل		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۱ صبح		یازده و ربع  صبح		اخلاق اسلامی
حسینی		افخم السادات	سید محمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۱ صبح		یازده و چهل و پنج دقیقه صبح	اخلاق اسلامی
موسوی		سید ابوالفضل	سید مهدی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۲ ظهر		دوازده و ربع ظهر		اخلاق اسلامی
موسوی		سیده فاطمه	سید رسول		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵ بعد از ظهر	سه بعد از ظهر		اخلاق اسلامی
مومنی		سید حسین	سید احمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۱۵ بعد از ظهر	سه و نیم بعد از ظهر		اخلاق اسلامی
نامور		جعفر		محمد حسین	جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۶ عصر		چهار عصر			اخلاق اسلامی

تقوایی		عباس		غلام		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۵ بعد از ظهر	سه بعد از ظهر		انقلاب اسلامی
کارگر کوتیانی	رضا		حسین		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۵ بعد از ظهر	سه و نیم بعد از ظهر		انقلاب اسلامی
ابوالفضلی 		حسین		محمد مهدی	پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۶ عصر		چهار عصر			انقلاب اسلامی
رکابیان		رشید		اسحاق		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۶ عصر		چهار و نیم عصر		انقلاب اسلامی
نصر اصفهانی	علی		رضا		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۵/۱۷ عصر		پنج و ربع عصر		انقلاب اسلامی
قوی		نیره		معصوم		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۴۵/۱۷ عصر		پنج و چهل و پنج دقیقه عصر	انقلاب اسلامی
واعظی		رضا		عبدالعلی		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۵/۱۸ عصر		شش و ربع عصر		انقلاب اسلامی
فقیهی		سید مهدی	سیدرضا			پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۴۵/۱۸ عصر		شش و چهل و پنج دقیقه عصر	انقلاب اسلامی
امامی		محمد مهدی	احمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۸ صبح		هشت صبح			انقلاب اسلامی
لیالی		محمد علی		علی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۸ صبح		هشت و نیم صبح		انقلاب اسلامی
نصیری		علی اصغر	محمدعلی			جمعه		۱۱/۴/۸۹		۹ صبح		نه صبح			انقلاب اسلامی
شیاری		علی		عباسعلی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۹ صبح		نه و نیم صبح		انقلاب اسلامی
میر		سلطانعلی	غلامرضا			جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۰ صبح		ده و ربع صبح		انقلاب اسلامی
منیری 		حمید رضا		عباس		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۰ صبح		ده و چهل و پنج دقیقه صبح	انقلاب اسلامی
نورانی 		امیر		یوسف		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۱ ظهر		یازده و ربع صبح		انقلاب اسلامی

ابراهیمی		علی		محمد		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۶ عصر		چهار عصر			تاریخ و تمدن اسلامی
حسنلو		امیرعلی		قاسمعلی		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۶ عصر		چهار و نیم عصر		تاریخ و تمدن اسلامی
میرمحمدی		سید ضیاءالدین	میرقاسم		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۷ عصر		پنج عصر			تاریخ و تمدن اسلامی
نوری		سید محمد علی	سید نوره		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۷ عصر		پنج و نیم عصر		تاریخ و تمدن اسلامی
نوری مطلق		علی		حسن		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۸ عصر		شش عصر			تاریخ و تمدن اسلامی
یزدانی 		مهدی		خلیل		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۸ عصر		شش و نیم عصر		تاریخ و تمدن اسلامی
سرداری		مصطفی		محمود		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۸ صبح		هشت صبح			تاریخ و تمدن اسلامی
دادگر		رضا		عباسعلی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۸ صبح		هشت و نیم صبح		تاریخ و تمدن اسلامی
اشرفی		حسین		قاسم		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۹ صبح		نه صبح			تاریخ و تمدن اسلامی
وحدتی شبیری	سید احمد		سید محمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۹ صبح		نه و نیم صبح		تاریخ و تمدن اسلامی
امیری		تورج		نادعلی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۰ صبح		ده و ربع صبح		تاریخ و تمدن اسلامی
بهادری		علی رضا		هدایت الله		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۰ صبح		ده و چهل و پنج دقیقه صبح	تاریخ و تمدن اسلامی

جعفری		مهدی		رضا		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۶ عصر		چهار عصر			قرآن و متون اسلامی
قهرمانیان 		مریم		غلامحسین		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۶ عصر		چهار و نیم عصر		قرآن و متون اسلامی
کریمی محلی	طاهره		باباجان		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۷ عصر		پنج عصر			قرآن و متون اسلامی
کمالی		علیرضا		حسین		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۷ عصر		پنج و نیم عصر		قرآن و متون اسلامی
ماهروزاده		طاهره		حسن		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۱۸ عصر		شش عصر			قرآن و متون اسلامی
منصوری		محمد هادی	اسماعیل		پنج شنبه		۱۰/۴/۸۹		۳۰/۱۸ عصر		شش و نیم عصر		قرآن و متون اسلامی
مهدوی یگانه	محمدرضا		حسین		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۸ صبح		هشت صبح			قرآن و متون اسلامی
مهدی حاجی	روح اله		مهدی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۸ صبح		هشت و نیم صبح		قرآن و متون اسلامی
نوبری		علیرضا		محمد		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۹ صبح		نه صبح			قرآن و متون اسلامی
ویس کرمی		مهرداد		رحیم		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۹ صبح		نه و نیم صبح		قرآن و متون اسلامی
عباسپور		عمران		قربانعلی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۰ صبح		ده و ربع صبح		قرآن و متون اسلامی
حاجیلوئی محب	محمد مهدی	اصغر		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۰ صبح		ده و چهل و پنج دقیقه صبح	قرآن و متون اسلامی

احمدی		سید جواد		سید حمزه		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۸ صبح		هشت صبح			مبانی نظری اسلام
آدینه		روح اله		حسن		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۸ صبح		هشت و نیم صبح		مبانی نظری اسلام
خانجانی کویخی	رضا		علی اکبر		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۹ صبح		نه صبح			مبانی نظری اسلام
درگاه زاده		محمد		ضرغام		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۹ صبح		نه و نیم صبح		مبانی نظری اسلام
قائمی 		سید رضا		سید محمد جواد	جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۰ صبح		ده و ربع صبح		مبانی نظری اسلام
حسینی		سید ابوالفضل	سید نور الدین	جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۰ صبح		ده و چهل و پنج دقیقه صبح	مبانی نظری اسلام
حسینی		سید محمد مهدی	سید نورالدین	جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۱ صبح		یازده و ربع  صبح		مبانی نظری اسلام
آقا حسینی		محمد حسن	ابراهیم		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۴۵/۱۱ صبح		یازده و چهل و پنج دقیقه صبح	مبانی نظری اسلام
رستمی		ابراهیم		علی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵/۱۲ ظهر		دوازده و ربع ظهر		مبانی نظری اسلام
رجبی		ابوذر		عیسی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۵ بعد از ظهر	سه بعد از ظهر		مبانی نظری اسلام
رسالتی		سعید		نعمت الله		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۳۰/۱۵ بعد از ظهر	سه و نیم بعد از ظهر		مبانی نظری اسلام
سید پورآذر		سید حسن		سید نقی		جمعه		۱۱/۴/۸۹		۱۶ عصر		چهار عصر			مبانی نظری اسلام

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *