زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی دکتری سال ۱۳۹۹

به اطلاع میرساند مصاحبه علمی کلیه پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۳۹۹ (دوره روزانه) دانشگاه معارف اسلامی که مدارک مصاحبه را در وقت مقرر تحویل داده و ثبتنام نمودهاند، طبق جداول زمانبندی ذیل برگزار خواهد شد. داوطلبان میبایست طبق برنامه زمانبندیشده در محل دانشگاه به شرح بند ۹ (بخش تذکرات مهم)، برای انجام مصاحبه حاضر شوند. بدیهی است عدم حضور در زمان اعلام شده به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد و نام داوطلب حذف میگردد و هیچگونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.
مصاحبه علمی برای پذیرفتهشدگان مرحله اول کلیه گرایشها طبق جداول زمانبندی ذیل در تاریخ های زیر صورت میگیرد:
 
• گرایش «تاریخ و تمدن اسلامی» شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۹۹
• گرایش «قرآن و متون اسلامی» سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹
• گرایش «انقلاب اسلامی» چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ دی ۱۳۹۹
• گرایش «اخلاق اسلامی» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
• گرایش «مبانی نظری اسلام» جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹
 
تذکرات مهم
۱. داوطلبانی که مدارک اعلام شده جهت ثبتنام در مصاحبه را در تاریخ مقرر تحویل ندادهاند، حق شرکت در مصاحبه را نخواهند داشت. لازم به ذکر است افرادی که مدارک را به طور ناقص ارائه کردهاند، مصاحبهشان منوط به کامل کردن مدارک در روز مصاحبه است.
۲. زمان‌های اعلام شده برای مصاحبه، قطعی بوده و عدم حضور در زمان اعلام شده، به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد.
۳. با توجه به اینکه زمانبندی اعلام شده تقریبی است، لطفا یک ساعت قبل و بعد از زمان اعلام شده را برای مصاحبه خود، برنامهریزی کنید.
۴. داوطلب میبایست پانزده دقیقه قبل از زمان مصاحبه علمی خود، برای انجام امور مقدماتی مصاحبه، در محل مصاحبه حضور داشته باشد.
۵. امتیاز آزمون کتبی ۵۰ درصد، امتیاز سوابق آموزشی و پژوهشی ۲۰ درصد و امتیاز مصاحبه تخصصی ۳۰ درصد میباشد؛ لازم به ذکر است مصاحبه تخصصی در حیطه رشته و گرایش مربوطه و در حد کلیه کتب مرجع و اصلی میباشد و محدود به منبع خاصی نیست.
۶. هر کدام از فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی (کتاب، مقاله، تدریس، مدرک زبان، شرکت در کنفرانسهای علمی، گواهینامههای علمی و…)، اجرایی، تبلیغی و فرهنگی داوطلبان و همچنین نمره پایاننامه و معدل دوره کارشناسیارشد، دارای امتیاز مربوط به خود در مصاحبه است و تنها در صورتی این امتیازات محاسبه میشود که فرد، در روز مصاحبه، مدارک موردنظر را به صورت کاملاً مستند ارائه کند؛ صرف نوشتن در فرم سوابق و رزومه و یا اعلام شفاهی و موکول کردن ارائه مدارک به روزهای بعد از مصاحبه، امتیازی را برای داوطلب به همراه نخواهد داشت و هیچ اعتراضی در این موضوع وارد نخواهد بود.
۷. کلیه داوطلبان میبایست یک نسخه از پایاننامه کارشناسیارشد یا سطح ۳ را برای روز مصاحبه همراه خود بیاورند.
۸. افرادی که قصد استفاده از سهمیه (رزمندگان و هیات علمی) را دارند، ملزم به ارائه اصل مدارک مربوطه در روز مصاحبه میباشند؛ در صورت عدم ارائه مدرک، سهمیه آنها لحاظ نخواهد شد.
۹. محل برگزاری مصاحبه کلیه گرایشها، در دانشگاه معارف اسلامی به آدرس: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶ ، پلاک ۷۲ میباشد. (تلفن دانشگاه: ۳۲۱۱۰۱ـ۰۲۵ و ۳۲۱۱۰۲۰۰ـ۰۲۵)
۱۰. نتایج نهایی آزمون ورودی اختصاصی دکتری ۱۳۹۹، از طریق سایت دانشگاه اعلام و از طریق پیامک به داوطلبان اطلاعرسانی خواهد شد؛ لطفا از تماس با دانشگاه برای مطلع شدن از نتایج نهایی خودداری نمایید.
۱۱. در صورت داشتن هرگونه سؤال درباره مصاحبه، میتوانید با شماره تلفنهای ۳۲۱۱۰۲۹۱ـ۰۲۵ (جناب آقای هاشمزاده برای گرایشهای تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و مبانی نظری اسلام) و ۳۲۱۱۰۵۶۲ـ۰۲۵ (جناب آقای منصفی برای گرایشهای اخلاق اسلامی و قرآن و متون اسلامی) تماس حاصل فرمایید.
 

جداول زمانبندی مصاحبه علمی آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۳۹۹

 

گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

 

گرایش قرآن و متون اسلامی

 

گرایش انقلاب اسلامی

 

گرایش اخلاق اسلامی

 

گرایش مبانی نظری اسلام

اشتراک گذاری پست